Fondo veikla

2005 metų vasario 25 dieną labdaros ir paramos fondas “Vilties sala” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Trakų rajono Policijos komisariatu, kurios tikslas siekti užtikrinti socialiai remtinų asmenų rėmimą, skatinti jų įsitraukimą į visuomenei naudingą veiklą, tuo mažinant nusikalstamumo lygį tarp mažas pajamas turinčių asmenų, dalyvauti Vyriausybės skelbiamose nusikalstamumo prevencijos programose. Remiantis šia sutartimi Trakų policijos komisariatui buvo perduota labdaros siunta, kurią sudarė audiniai, pamušalai, pakabos, petukai, siūlai, užtrauktukai, juostelės ir kitos siuvimo priemonės už 163847,13 Lt. Šias prekes labdaros fondui perdavė įmonė „BALTIC TIKA“.

Labdaros ir paramos fondo „Vilties sala“ direktorius Saulius Andrašiūnas ir Trakų policijos komisariato viršininkas Alvydas Tamašauskas pasirašo bendradarbiavimo sutartį.

Kiekvienos viešnagės Lietuvoje metu Norvegų labdaros organizacijos LITAUENHJELPEN atstovams labdaros ir paramos fondo darbuotojai surengia išvykas į fondo globojamas organizacijas. Čia fondo kolegos iš Norvegijos su

sipažįsta su šių organizacijų bei įstaigų veikla, darbuotojais, globotiniais. Dalyvauja jų atgabentos labdaros skirstyme. Išsiaiškina poreikius.

Hansas Germanas Flatlandas su kolega lankosi Kėdainių bendruomenės socialiniame centre, susipažįsta su jo veikla ir darbuotojais. Šioje patalpoje vyksta užsiėmimai, kurių metu suaugę žmonės, turintys proto negalią, mokomi

amatų.

Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktorė Rūta Kaupienė, labdaros ir paramos fondo direktorius Saulius Andrašiūnas, bei svečiai iš Norvegijos lankėsi bendrabutyje, kuriame įsikūrę centro globojami nakvynės namai, gyvena daugybė socialiai remtinų asmenų, šeimų.

Ta pati delegacija atvežė labdarą į Vilniaus 2-uosius vaikų globos namus.

2005 m balandis

Kėdainių bendruomenės socialinio centro darbuotojai nuolat rengia padėkos akcijas savo rėmėjams. Koncertas ir susitikimas su kitais organizacijos rėmėjais bei globotiniais tokios akcijos metu.