Fondas remia

  • Kėdainių bendruomenės socialinį centrą. Centro tikslai: Informuoti ir konsultuoti asmenis socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais. Padėti neįgaliems asmenims reabilituotis po medicininio gydymo. Organizuoti ir aprūpinti kompensacine technika Kėdainių rajono žmones su negalia. Sudaryti minimalias gyvenimo sąlygas ir laikinai apgyvendinti Nakvynės namuose asmenis, grįžusius iš įkalinimo, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, taip pat asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos. Padėti vienišiems pensinio amžiaus, I ir II grupės negalią turintiems asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose. Teikti dienos užimtumo, informavimo, laisvalaikio organizavimo ir kitas paslaugas neįgaliems žmonėms, sudaryti sąlygas jiems realizuoti savo sugebėjimus. Skirti ir išmokėti šalpos pensijas, slaugos pašalpas ir kompensacijas. Organizuoti nemokamus pietus socialiai remtiniems asmenims labdaros valgykloje. Organizacijos vadovė Rūta Kaupienė.
  •  Krikščioniškąjį labdaros fondą „Tėvo namai“. Tai katalikiška kalinių ir buvusių kalinių globėjiška organizacija, kurios tikslai – socialinė, moralinė ir materialinė parama kaliniams ir buvusiems kaliniams. Organizacijos vadovas Vytautas Vaitkevičius.
  • Jonavos rajono Ruklos RK parapijos CARITą. Klebonas Arnoldas Valkauskas.
  • Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Klebonas – kun. dek. soc. d. prakt. mgr. Vaidas
  • Trakų rajono Onuškio vidurinę mokyklą.
  • Lazdijų rajono VšĮ „Kapčiamiesčio Šv.Juozapo paramos šeimoms ir jaunimui centrą“. Įstaigos vadovė Irena Jaskelevičienė.
  • Alytaus rajono Simno specialiąją mokyklą. Direktorė Elena Dainauskienė. Mokykloje ugdomi nežymaus,vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 m amžiaus. Tai sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo bei proto negalės suaugusiųjų užimtumo įstaiga, teikianti pagrindinį specialųjį išsilavinimą. Tai pat ši mokykla yra specialiojo ugdymo konsultacinis centras apskrities pedagogams. Čia skaitomos paskaitos, vyksta individualios konsultacijos.
  •  Lazdijų rajono Kapčiamiesčio ugdymo ir globos centrą „Židinys“. Direktorė Ona Lukoševičienė. Tai įstaiga, kuri rūpinasi sutrikusio intelekto žmonėmis, jų lavinimu, užimtumu, integracija į bendruomenę. Įstaiga įkurta bendrijos „Viltis“ iniciatyva bendradarbiaujant su vietos savivalda.
  • Kauno prevencinį užimtumo centrą „Solija“. Direktorė  Rasa Kostantinavičiūtė. Organizacija rūpinasi socialinės rizikos šeimomis, siekdama sumažinti jų socialinę izoliaciją. Siekia suteikti pozityvią laisvalaikio alternatyvą dalyvaujant prevencinėje veikloje, ugdant vaikų kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, atsakomybę. Aktyvias šeimas skatina burtis į vieningą visuomenę.
  • Viešoji įstaiga Elektrėnų vaikų globos namai. Tikslas: Teikti socialinę ir dvasinę pagalbą be tėvų globos likusiems vaikams, formuoti krikščioniškomis vertybėmis pagrįstas gyvenimo nuostatas. Direktorė Vida Rakauskienė.