Apie mus

Labdaros ir paramos fondas „Vilties sala“ Lietuvoje veikia nuo 1999 m.

Fondas bendradarbiauja su Danijos,Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV ir Lietuvos labdaros organizacijomis, užsienio šalių ir Lietuvos įmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokyklomis, ikimokyklinėmis ir specialiomis ugdymo įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, sporto klubais.

Labdaros ir paramos fonde „Vilties sala“ visuomeniniais pagrindais dirba keletas žmonių, tarp kurių yra pedagogų, medicinos darbuotojų, tarnautojų ir kitų patyrusių specialistų. Kauno vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokinių.

Pagrindinės labdaros ir paramos fondo veiklos nuostatos:

Įvairia labdara remti Lietuvoje skurstančias šeimas, beglobius vaikus, internatines mokyklas, senelių namus, ikimokyklines, medicinos ir kitas patenkinamos būklės įstaigas.

Plėsti naujų partnerių užsienio šalyse ir Lietuvoje, galinčių teikti įvairią labdarą ir paramą, tinklą.

Remti vaikų su negalia įstaigas. Įvairiomis priemonėmis keisti šių įstaigų aplinką, kuri leistų neįgaliesiems formuotis jų vidinėms savybėms, padėtų užtikrinti neįgaliųjų integraciją į bendruomenę.

Organizuoti įvairias labdaros šventes, akcijas, rengti išvykas, vaikų poilsio stovyklas.

Kurti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su NVS šalyse veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant prisidėti prie Lietuvos kaip šalies teikiančios labdarą, įvaizdžio formavimo.

Padėk tiems, kam to labiausiai reikia

„Vilties sala“ fondas remia

 Krikščioniškąjį labdaros fondą „Tėvo namai“
Lazdijų rajono VšĮ „Kapčiamiesčio Šv.Juozapo paramos šeimoms ir jaunimui centrą“
Lazdijų rajono Kapčiamiesčio ugdymo ir globos centrą „Židinys“
Jonavos rajono Ruklos RK parapijos CARITa
Kėdainių bendruomenės socialinį centrą
Kauno prevencinį užimtumo centrą „Solija“
Alytaus rajono Simno specialiąją mokyklą
Trakų rajono Onuškio vidurinę mokyklą
Viešoji įstaiga Elektrėnų vaikų globos namai
Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią